Kuolimon kalastusalueen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 26.4. klo 18
Ravintola Sahramissa. Osakaskunnan jäseniä osallostui kokoukseen.